Registrácia

Polia označené * sú povinné.
Osobné údaje
Profesné informácie
Kontaktné údaje – pracovisko
Údaje o príjemcovi nepeňažného plneniaOdosielateľ zároveň udeľuje spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36 656 887 v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tomto formulári, a to najmä na účely jeho evidovania, predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktorým je spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36 656 887 povinná tieto údaje predložiť. Doba platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odosielateľom odvolaný.