výber podujatí

Informácie o podujatí

Dôležité termíny

21. december 2015 - posledný termín na elektronické zaslanie abastraktov originálnych prác
15. február 2016 - posledný termín na zaplatenie včasnej registrácie
7. marec 2016 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie 

Kreditové ohodnotenie

Počet kreditov pre pasívnych účastníkov je 15.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v Hoteli Holiday Inn v Bratislave.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím napíšte e-mail na adresu hypertenzia31@farmi-profi.sk a do predmetu uveďte Ubytovanie.

Ubytovanie zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Registračný poplatok

  do 15. 2. 2016 po 15. 2. 2016 a na mieste
Členovia SHS 30 € 40 €
Nečlenovia SHS 50 € 70 €
Sestry 20 € 30 €

Prví autori prijatých príspevkov registračný poplatok neplatia.

Spôsob platby

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
Číslo účtu: 4 532 012 / 0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 161001073

Oficiálny web

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke kongresu.