výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční v pondelok 4. novembra 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú pridelené 2 kredity SLK alebo SKSaPA.

Seminár je určený pre lekárov a sestry a účasť je bezplatná.

Miesta seminárov

 • Bratislava, Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2A
 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2
 • Nové Zámky, Hotel Grand, Pribinova 19
 • Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 825

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Nové pravidlá pri predpisovaní (nielen) antitrombotickej liečby
  MUDr. Jana Bendová, PhD.

 2. Antitrombotická liečba včera, dnes a zajtra
  Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

 3. Nízkomolekulové heparíny z pohľadu farmaceuta
  PharmDr. Adela Čorejová, PhD.

 4. Bezpečná striekačka z pohľadu stredného zdravotného personálnu
  Andrea Brenesselová

 5. Antitrombotická liečba po úrazoch a operáciách
  MUDr. Tomáš Jankovič

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Občerstvenie pre vás zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Vyplniť prihlášku