výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční v pondelok 18. novembra 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú vydané potvrdenia o účasti s kreditmi pridelenými SLeK a SK MTP.

Seminár je určený pre lekárnikov a laborantov a účasť je bezplatná.

Miesta seminárov

  • Bojnice, Hotel Belassi, Sládkovičova 46
  • Bratislava, Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2A
  • Lučenec, Hotel Slovan, ul. Železničná 25
  • Nové Zámky, Hotel Grand, Pribinova 19
  • Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 825/3
  • Prešov, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
  • Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála M. R. Štefánika 2

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyplniť prihlášku