výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční v stredu 18. septembra a štvrtok 19. septembra 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú pripísané na CME kartu 2 kredity SLK.

Seminár je určený pre lekárov a účasť je bezplatná.

Streda 18. septembra

 • Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie Slobody 2
 • Bratislava, Austria Trend Hotel, Vysoká 2A
 • Prešov, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
 • Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála M. R. Štefánika 2

Štvrtok 19. septembra

 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Nové Zámky, Hotel Grand, Pribinova 19
 • Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 825
 • Žilina, Holiday Inn, Športová 2

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Ako správne indikovať betablokátory
  Prednáška bude venovaná novým odporúčaniam a postaveniu betablokátorov v nich. Pozrieme sa bližšie na to, komu, kedy a ako správne indikovať liečbu betablokátormi. Keďže sa v odporúčaniach ESC/ESH 2018 zdôrazňuje srdcová frekvencia ako dôležitý rizikový faktor, pozrieme sa aj na to, kedy a ako začať s liečbou.
  MUDr. Peter Olexa, PhD.

 2. Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života
  V chrípkovej sezóne 2018/2019 bolo v SR hlásených 123 prípadov ťažkých respiračných ochorení vyžadujúcich hospitalizáciu na ARO, z nich 57 skončilo úmrtím. Ročne zomrie počas chrípkovej epidémie na Slovensku priemerne o 816 osôb viac, ako je očakávaný počet úmrtí, tieto úmrtia sa dajú pripísať chrípke. Chrípka zhorší základné ochorenie, ktorému pacient podľahne. Očkovanie proti chrípke zvyšuje kvalitu života chronicky chorým pacientom, najmä s kardiovaskulárnym ochorením, s CHOCHP, astmou a diabetom. Bezpečné je aj pre tehotné ženy. Zachraňuje život matky a jej dieťaťa. Pre seniorov je súčasťou zdravého starnutia. V sezóne 2019/20 budú už aj na Slovensku dostupné 4-valentné chrípkové vakcíny, ktoré poskytujú očkovaným širšiu ochranu.
  Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

 3. Kompetencie všeobecných lekárov pod lupou
  Sú všeobecní lekári iba “rozdávačmi” výmenných lístkov? Od roku 2014 všeobecným lekárom postupne pribudli viaceré nové kompetencie. Detailne sa pozrieme na to, ako sa ich zhostili, prečo je proces rozširovania kompetencií všeobecných lekárov taký dôležitý a aké sú perspektívy do budúcna.
  MUDr. Jana Bendová, PhD.

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Občerstvenie pre vás zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Vyplniť prihlášku