výber podujatí

Informácie o podujatí

10. októbra 2019 sa v Bratislave v sále MZ SR uskutoční ďalšia konferencia pri príležitosti Svetového dňa trombózy. Registrovaní účastníci získajú za účasť 5 kreditov.

Účastnícky poplatok 10 €

Poplatok zahŕňa aj občerstvenie a obed počas konferencie a je uvedený vrátane DPH. V prípade úhrady poplatku (minimálne 2 dni vopred) potvrdzujeme obedový lístok.

Bankové spojenie na úhradu poplatku

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 10102019
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol ID v komore
Poznámka meno a priezvisko registrovanej osoby

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Pokračovať k prihláške

Doplňujúce informácie

Konferencia je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci dostávajú za pasívnu účasť 5 kreditov. Za aktívnu účasť sú kredity pridelené nasledovne: prvý autor prednášky 10 kreditov, prví dvaja spoluautori 5 kreditov.

Potvrdenia o účasti sú vydávané na konci konferencie.

Pozrite si program konferencie v PDF