výber podujatí

Informácie o podujatí

Aktívna účasť

Abstrakt svojej práce môžete odoslať prostredníctvom emailu na adresu michalovce.konferencia@gmail.com. Abstrakty môžu zasielať lekári aj sestry.

Registračné poplatky


do 22. 9. 2019 po 22. 9. 2019
Lekári
členovia jednotlivých spoločností SLS 20 EUR 35 EUR
Sestry
členovia/členky SKSaPa a Slovenskej komory SP a ASP 10 EUR 15 EUR
nečlenovia/nečlenky SKSaPA a SK - SP a a ASP 20 EUR 25 EUR
Ostatní účastníci
Pedagógovia a odborníci z praxe 15 EUR 25 EUR
Študenti 5 EUR 10 EUR

Spôsob platby

IBAN: SK96 0200 0000 0031 4258 6856
Variabilný symbol: 151119
Špecifický symbol: ID SLK účastníka
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka, za ktorého je poplatok uhradený

Aktívni účastníci neplatia účastnícky poplatok. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Pozvánka na podujatie (.PDF, 340 kB)