výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú pripísané na CME kartu 2 kredity SLK.

Seminár je určený pre lekárov a účasť je bezplatná.

Miesta seminárov

 • Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
 • Bratislava, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Nitra, Hotel Mikado, Hollého 11
 • Prešov, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
 • Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála M. R. Štefánika 2
 • Žilina, Holiday Inn, Športová 2

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Všímavosť a súcit v zdravotníckej praxi
  Všímavosť (mindfulness) a súcit sú v modernej psychológii horúcou témou. Kultivácia týchto schopností pomáha zvládať náročné emócie, zvyšuje odolnosť proti stresu a zlepšuje dokonca imunitu. Panuje však okolo nich množstvo nedorozumení. Priblížime si ich význam a uvedieme aj praktické cvičenia pre zdravotníckych pracovníkov do každodenného života.
  Mgr. Andrej Jeleník

 2. Diagnostika dedičných metabolických porúch v klinickej praxi
  MUDr. Anna Havatá, PhD., MPH

 3. Je na manažment bolesti hlavy potrebný neurológ?
  Každý desiaty pacient navštívi svojho všeobecného lekára kvôli bolesti hlavy. V prvom rade je nevyhnuté vylúčiť závažné či život-ohrozujúce príčiny, najčastejšie spojené s léziou v intrakrániu. Vo väčšine prípadov ale ide o primárnu cefaleu, kedy štrukturálne poškodenie prítomné nie je. Najčastejšie sa jedná o migrénu, na druhom mieste je tenzná bolesť hlavy. Neexistuje špecifické vyšetrenie primárnych bolestí hlavy, je založené na cielenej a podrobnej anamnéze, a preto by mala patriť do rúk neurológa. Nasledujúci manažment nekomplikovanej cefaley môže ostať pokojne v rukách lekára prvého kontaktu. Bolesť hlavy refraktérna na bežnú liečbu, ktorá vyžaduje špecifickú terapiu (napríklad aplikáciu botulotoxínu), prináleží výhradne neurológom s bohatými skúsenosťami s liečbou cefaley.
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

 4. Manažment liekových interakcií analgetík
  Liekové interakcie môžu mať za následok zlyhanie alebo vážne nežiaduce účinky analgetík. Na predchádzanie liekových interakcií je dôležité, aby sa sledovala odborná literatúra a vhodne využívali elektronické databázy na kontrolu liekových interakcií pri začatí liečby, zmene farmakoterapie a pri jej ukončení.
  Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Občerstvenie pre vás zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Vyplniť prihlášku