výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční v stredu 27. marca 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú pripísané na CME kartu 3 kredity SLK.

Seminár je určený pre lekárov a sestry a účasť je bezplatná.

Miesta seminárov

 • Bratislava, Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2A
 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2
 • Nové Zámky, Hotel Grand, Pribinova 19
 • Prešov, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
 • Rimavská Sobota, Hotel Zlatý Býk, Nám. Š. M. Daxnera 413/1A
 • Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála M. R. Štefánika 2

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Aktuálne možnosti a otázky pri ockovaní detí
  MUDr. Elena Prokopová

 2. Diagnostika dedičných metabolických porúch v klinickej praxi
  MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

 3. Ekologický prístup už od narodenia je dar pre bábätko
  Aký je dopad nášho dieťatka na životné prostredie? Ako prebaľovať bez zbytočného odpadu? Aké je skutočné zloženie jednorázových plienok? Ktorá kozmetika je nutná a ako si vybrať? Ako vybrať hračky bez chemikálií, farbív a zmäkčovadiel? Je nutná dezinfekcia, ked máme doma dieťatko?
  Kristína Hudeková

 4. Všímavosť a súcit v zdravotníckej praxi
  Všímavosť (mindfulness) a súcit sú v modernej psychológii horúcou témou. Kultivácia týchto schopností pomáha zvládať náročné emócie, zvyšuje odolnosť proti stresu a zlepšuje dokonca imunitu. Panuje však okolo nich množstvo nedorozumení. Priblížime si ich význam a uvedieme aj praktické cvičenia pre zdravotníckych pracovníkov do každodenného života.
  Mgr. Andrej Jeleník

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Občerstvenie pre vás zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Vyplniť prihlášku