výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaným účastníkom budú pripísané na CME kartu 2 kredity SLK.

Seminár je určený pre lekárov a účasť je bezplatná.

Miesta seminárov

 • Banská Bystrica, Národný dom, Národná 11
 • Bratislava, Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2A
 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Michalovce, Hotel Mousson, T. J. Moussona 1
 • Nitra, Hotel Mikado, Hollého 11
 • Trenčín, Hotel Elizabeth, Generála M. R. Štefánika 2
 • Žilina, Holiday Inn, Športová 2

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Vplyv HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrát) na silu a funkčnost svalov
  Cielom randomizovanej klinickej štúdie NOURISH (2015) bolo posúdenie vplyvu vysokoproteínového enterálneho prípravku s HMB na výsledky liečby, úmrtnosť a rehospitalizáciu starších podvýživených pacientov s ochorením srdca a pľúc. Štúdia potvrdila významné zníženie úmrtnosti, rehospitalizácií a signifikantne zlepšený nutričný stav pacientov v sledovanej skupine. NOURISH štúdia sa stala zdrojom pre Odporúčania organizácie ESPEN k nutričnej podpore polymorbidných pacientov (2017).
  MUDr. Mária Čechová

 2. Hypertenzia a kontrola srdcovej frekvencie
  Hypertenzia je ochorenie, ktoré stále nemáme dostatočne pod kontrolou. Hypertenzia a rovnako aj zvýšená srdcová frekvencia sú nezávislým prediktorom kardiovaskulárnej morbidity aj mortality. Súčasne s meraním TK v ambulancii by mala byť automaticky meraná aj srdcová frekvencia za účelom detekcie pacientov s pokojovou tepovou frekvenciou > 80 tepov/min. Túto skutočnosť dokonca odporúčajú najnovšie platné odporúčania Európskej kardiologickej a aj hypertenziologickej spoločnosti z roku 2018.
  MUDr. Roman Margóczy

 3. Poruchy správania u seniorov
  Poruchy správania u seniorov sa vyskytujú relatívne často u populácie vo veku nad 65 rokov (5-10 %). S pribúdajúcim vekom rastie ich incidencia a prevalencia. Predstavujú závažné komplikácie určujúce život pacienta (napr. zaradenie do sociálnych programov, osobná hygiena, ohrozenie samotného pacienta) a tiež aj jeho okolia, napr. schopnosti rodinných príslušníkov plniť si pracovne povinnosti, resp. udržať si bez prekážok prácu. Môžeme ich rozdeliť na samotné poruchy správania (napr. agitovanost, agresivita, túlanie, poruchy príjmu potravy) a psychologické (napr. úzkosť, apatia, symptómy depresie). V súčasnosti sa v ich liečbe uplatňuje nefarmakologický a farmakologický prístup. V prípade liečby porúch správania u seniorov sa úspešne používa aj tiaprid, vzhladom na rýchly nástup účinku, účinnosť a nízky výskyt nežiaducich účinkov. Postavenie tiapridu v klinickej praxi je overené klinickými štúdiami, klinickou praxou a odporúčaniami pre klinickú prax.
  MUDr. Pavel Černák, PhD.

 4. Rozhovor na aktuálnu tému: Vplyv životného prostredia na zdravie
  Ako vplýva domáca chémia, kozmetika, výber zariadenia interiérov a ďalšie spotrebné voľby na zdravie človeka? Ako ovplyvňujeme svojim výberom potravín a ich obalov svoje zdravie a životné prostredie? Ako si udržatelne vyberať? Ktoré činy v bežnom živote majú významný dopad na našu budúcnosť?
  Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie, LF SZU, Bratislava a jeho hosť ekoporadkyňa Petra Ježeková z o.z. Živica

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Občerstvenie pre vás zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI.

Vyplniť prihlášku