výber podujatí

Informácie o podujatí

Termín konania

5. - 6. september 2019

Miesto konania

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet kreditov

15

Téma podujatia

Quo vadis scientia pharmaceutica

Dôležité termíny

  • 31. máj 2019 - posledný termín na zaslanie prihlášky aktívnej účasti (prednáška, poster)
  • 30. jún 2019 - posledný termín na elektronické odoslanie prihlášky a zaplatenie registračného poplatku

Registračný poplatok

  Aktívna účasť     bez poplatku
  Pasívna účasť     50 EUR
  Registrácia na mieste     60 EUR

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Galisová, galisova@farmi-profi.sk

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 05092019
Konštantný symbol 0308 - pri platbe cez internet banking

V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/ osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Poplatok zahŕňa účasť na odbornej časti, program, prenájom priestorov, potvrdenia o účasti s kreditovým hodnotením SLeK (za aktívnu alebo pasívnu účasť).

Registračný poplatok je nenávratný.

Na stiahnutie

Web konferencie

www.lekarnickedni.sk