výber podujatí

Informácie o podujatí

Seminár sa uskutoční 19., 21. a 26. marca 2019 od 16:00. Registrácia bude otvorená od 15:30.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostávajú na konci podujatia potvrdenia o účasti s 3 kreditmi pridelenými SLeK a SK MTP.

Seminár je určený pre lekárnikov a farmaceutických laborantov a účasť je bezplatná.

Utorok 19. marca 2019

 • Nitra, Hotel Mikado, Hollého 11
 • Poprad, Hotel Satel, Mnoheľova 5
 • Prešov, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
 • Skalica, Hotel Sv. Ľudmila, Tehelňa 40
 • Žilina, Holiday Inn, Športová 2

Štvrtok 21. marca 2019

 • Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie Slobody 2
 • Bratislava, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • Humenné, Hotel Alibaba, Námestie Slobody 51
 • Lučenec, Hotel Slovan, Železničná 25
 • Trenčín, Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2

Utorok 26. marca 2019

 • Bojnice, Hotel Belassi, Sládkovičova 46
 • Košice, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
 • Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2
 • Nové Zámky, Hotel Grand, Pribinova 19
 • Trnava, Holiday Inn, Hornopotočná 5

Podujatie môžete sledovať aj v priamom prenose na Meditrend.sk. Za sledovanie prenosu nebudú pridelené žiadne kredity.

Odborný program

 1. Magnézium esenciálny minerál a jeho význam pre ľudský organizmus
  Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc

 2. Magnézium zblízka - ako to funguje?
  MUDr. Michal Cibulka

 3. Magnézium a kardiovaskulárne ochorenia
  MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 4. Využitie magnézia v gynekológii a pôrodníctve
  MUDr. Andrea Vašková

 5. Neurologické ochorenia a terapia magnéziom
  MUDr. Milan Grofik, PhD.

 6. Možnosti substitúcie magnézia v lekárenskej praxi
  Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia

Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyplniť prihlášku