výber podujatí

Informácie o podujatí

Registračné poplatky


do 30. 9. 2019 od 1. 10. 2019
Členovia SSPLR 45 EUR 55 EUR
Nečlenovia SSPLR 55 EUR 65 EUR
Lekár - mladý praktik 0 EUR 0 EUR
Sestry (členovia SKSaPA) 30 EUR 40 EUR
Sestry (nečlenovia SKSaPA) 43 EUR 57 EUR
Medicínsko - technický pracovník 30 EUR 40 EUR

Spôsob platby

IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 09112019
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: číslo v SLK
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorú je poplatok uhradený

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Pozvánka na podujatie (.PDF, 11.2 MB)