výber podujatí

Informácie o podujatí

Stiahnuť pozvánku (PDF, 2 MB)

Registračný poplatok 10,- €

Pri úhrade poplatku do 30. novembra 2018 obed v cene.

Cena je uvedená s DPH.

Spôsob platby

Bankovým prevodom na účet FARMI - PROFI, spol. s r.o.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný s. 07122018
Konštantný s. 0308
Špecifický s. ID v SLK
Správa meno a priezvisko lekára, za ktorého je poplatok hradený

Kontakt na zástupcu FARMI - PROFI

FARMI-PROFI logoMarcela Idlbeková

+421 918 569 890
idlbekova@farmi-profi.sk