výber podujatí

Všeobecné informácie

Ďakujeme za váš záujem o kongres

Program XXXIV. kongresu SHS bude venovaný témam: Hypertenzia a diabetes mellitus, Hypertenzia a obličky, Emergentné a urgentné hypertenzné stavy, Kde je úloha kardiológa v manažmente hypertenzie, Anitagregačná a antikoagulačná liečba rizikové hypertonika.

Predpokladané ohodnotenie pasívnej účasti je 16 kreditov.

Samozrejmosťou je bezproblémová organizácia, ktorú si naši účastníci každoročne pochvaľujú.

Účastnícke poplatky

  do 1. 3. 2019 od 2. 3. 2019
Členovia SHS a PSPK SKS 50 € 70 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 80 € 100 €
Sestry (členky SKSaPA) 30 € 50 €
Sestry (nečlenky SKSaPA) 50 € 70 €

Účastnícky poplatok neplatia prví prednášatelia a študenti lekárských fakúlt.

Spôsob platby

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 04062019
Špecifický symbol ID SLK alebo SKSaPA účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky popatok je nenávratný!

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím p. Majekovú z FARMI-PROFI majekova@farmi-profi.sk, +421 915 293 610.