výber podujatí

Informácie o podujatí

Registračné poplatky


do 1. 10. 2018 po 1. 10. 2018
Členovia SSPLR 45 EUR 55 EUR
Nečlenovia SSPLR 55 EUR 65 EUR
Sestry (členovia SKSaPA) 30 EUR 40 EUR
Sestry (nečlenovia SKSaPA) 40 EUR 52 EUR

Spôsob platby

IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 09112018
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: číslo v SLK
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorú je poplatok uhradený

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Uhradený registračný poplatok je nenávratný.