výber podujatí

Informácie o podujatí

Ďakujeme za váš záujem o konferenciu

11. októbra 2018 sa v Bratislave v sále MZ SR uskutoční ďalšia konferencia pri príležitosti Svetového dňa trombózy. Program sa tohto roku bude venovať problémom trombózy a jej manažmentu vo vzťahu k obličkám, k infekciám a zápalu, v intenzívnej starostlivosti a pri niektorých špecifických situáciách.

Registrovaní účastníci získajú za účasť 5 kreditov.

Účastnícky poplatok 10 €

Poplatok zahŕňa aj občerstvenie a obed počas konferencie a je uvedený vrátane DPH.

Bankové spojenie na úhradu poplatku

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 11102018
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol ID v komore
Poznámka meno a priezvisko registrovanej osoby

Pokračovať k prihláške

Doplňujúce informácie

Konferencia je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci dostávajú za pasívnu účasť 5 kreditov. Za aktívnu účasť sú kredity pridelené nasledovne: prvý autor prednášky 10 kreditov, prví dvaja spoluautori 5 kreditov.

Potvrdenia o účasti sú vydávané na konci konferencie.

Časopis Lekársky obzor pre účastníkov

Účastníci podujatia dostanú pri registrácii monotematické číslo časopisu Lekársky obzor s príspevkami od autorov, ktorých prednášky tvoria program tejto konferencie.

Pozrite si program konferencie v PDF