výber podujatí

Informácie o podujatí

Termín konania

21.-22. jún 2018

Miesto konania

Kongres Hotel Chopok, Jasná

Dôležité termíny

31.3.2018 posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15.4.2018 oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
30.4.2018 posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
30.4.2018 posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
15.5.2018 uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.sk

Kongresové poplatky

  Registrácia do 30.4.2018 Registrácia po 1.5.2018 a na mieste
LEKÁRI
členovia SSVPL a SSPO 25 EUR 35 EUR
nečlenovia SSVPL a SSPO 40 EUR 50 EUR
SESTRY
členky SKSaPa 10 EUR 15 EUR
nečlenky SKSaPa 20 EUR 25 EUR

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe,tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov a občerstvenie počas prestávok.

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL, SSPO a majú uhradený ročný členský poplatok.

Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Spôsob platby

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol ID v komore (SLK, SKSaPA alebo SK MTP)
SWIFT TATRSKBX
Špecifický symbol 062018
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára popr. sestry, za ktorého je poplatok hradený

Registračný polatok je nevratný.

Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť doklad o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).

Oficiálny web

Ďalšie informácie nájdete na www.obezitologia.sk

Na stiahnutie