výber podujatí

Informácie o podujatí

Termín konania

21. - 23. júna 2018

Miesto konania

Hotel Residence Donovaly

Počet kreditov

10 - 12

Téma podujatia

Možnosti ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi

Dôležité termíny

  • 30. apríl 2018 - posledný termín na zaslanie prihlášky aktívnej účasti
  • 30. apríl 2018 - posledný termín na elektronické odoslanie prihlášky a zaplatenie registračného poplatku
  • 31. mája 2018 - posledný termín pre rezerváciu ubytovania

Registračný poplatok

  Aktívna účasť     bez poplatku
  Pre členov SFS a zároveň SLeK     30 EUR
  Pre členov buď SFS alebo SLeK     40 EUR
  Pre nečlenov SFS alebo SLeK     50 EUR
  Registrácia na mieste     60 EUR

Kontaktná osoba: Lenka Májeková, majekova@farmi-profi.sk, +421 915 293 610

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 18 1008 0104
Konštantný symbol 0308 - pri platbe cez internet banking

V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/ osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Poplatok zahŕňa účasť na odbornej časti, program, prenájom priestorov, potvrdenia o účasti s kreditovým hodnotením SLeK (za aktívnu alebo pasívnu účasť).

Registračný poplatok je nenávratný.

Na stiahnutie

Web konferencie

www.lekarnickedni.sk