výber podujatí

Informácie o podujatí

Termín konania

21. - 23. júna 2018

Miesto konania

Hotel Residence Donovaly

Počet kreditov

10 - 12

Téma podujatia

Možnosti ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi

Dôležité termíny

  • 30. apríl 2018 - posledný termín na zaslanie prihlášky aktívnej účasti
  • 30. apríl 2018 - posledný termín na elektronické odoslanie prihlášky a zaplatenie registračného poplatku
  • 31. mája 2018 - posledný termín pre rezerváciu ubytovania

Registračný poplatok

  Aktívna účasť     bez poplatku
  Pre členov SFS a zároveň SLeK     30 EUR
  Pre členov buď SFS alebo SLeK     40 EUR
  Pre nečlenov SFS alebo SLeK     50 EUR
  Registrácia na mieste     60 EUR

Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Bieliková, bielikova@sls.sk, +421 905 530 371

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu Slovenská lekárska spoločnosť
Číslo účtu SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Variabilný symbol 18 1008 0104
Konštantný symbol 0308 - pri platbe cez internet banking

V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica) je potrebné uviesť meno osoby/ osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Poplatok zahŕňa účasť na odbornej časti, program, prenájom priestorov, potvrdenia o účasti s kreditovým hodnotením SLeK (za aktívnu alebo pasívnu účasť).

Registračný poplatok je nenávratný.

Na stiahnutie

Web konferencie

www.lekarnickedni.sk