výber podujatí

Všeobecné informácie

Ďakujeme za váš záujem o konferenciu

39. ročník bude venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni. Stretneme sa v tradičnom októbrovom termíne vo Vysokých Tatrách v Grand Hoteli Bellevue a Grandhoteli Starý Smokovec. Môžete sa tešiť na pútavý program s približne 100 prednáškami doplnenými praktickými workshopmi.

Predpokladané ohodnotenie za pasívnu účasť je 20 kreditov.

Samozrejmosťou je bezproblémová organizácia, ktorú si naši účastníci každoročne pochvaľujú.

Dôležité termíny

  • 30. jún 2018 - posledný termín na využitie zvýhodneného registračného poplatku
  • 30. jún 2018 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie (viac informácií)
  • 18. september 2018 - uverejnenie definitívneho programu na stránke www.vpl2018.sk

Registračné poplatky

LEKÁRI do 30. 6. 2018 od 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členovia SSVPL* 40 € 50 € 60 € 30 €
nečlenovia SSVPL 80 € 90 € 100 € 50 €

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

 

SESTRY do 30. 6. 2018 od 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členky SKSaPA 15 € 20 € 25 € 5 €
nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35 € 10 €

Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.

Skupinová registrácia

V prípade skupinovej registrácie účastníkov prosím kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú (kacerikova@farmi-profi.sk).

Bankové spojenie - úhrada registračných poplatkov

*Platby prevodom sú akceptované najneskôr do 1.10.2018.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 102018
Špecifický symbol ID SLK alebo SKSaPA účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Registračný popatok je nenávratný!

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím p. Majekovú z FARMI-PROFI majekova@farmi-profi.sk, +421 915 293 610.