výber podujatí

Informácie o podujatí

Dôležité termíny

15. január 2018 - posledný termín na elektronické zaslanie abastraktov
15. marec 2018 - zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposlanie programu e-mailom členom SHS, PSPK SKS a prihláseným účastníkom
20. marec 2018 - posledný termín zaplatenia včasnej registrácie
20. marec 2018 - posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania 

Kreditové ohodnotenie

Predpokladaný počet kreditov pre pasívnych účastníkov je 16.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v Hoteli Holiday Inn, v Holite Dubná Skala a v Hoteli Palace Polom.

V prípade záujmu o ubytovanie prosím napíšte e-mail na adresu hypertenzia33@farmi-profi.sk a do predmetu uveďte Ubytovanie.

Ubytovanie zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r.o.

Registračný poplatok

  do 20. 3. 2018 od 21. 3. 2018 a na mieste
Členovia SHS a PSPK SKS 40 € 60 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 60 € 90 €
Sestry 20 € 40 €

Kongresový poplatok neplatia: prví (a prednášajúci) autori a študenti LF.

Spôsob platby

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 181003071

Oficiálny web

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke kongresu.