výber podujatí

Informácie o podujatí

Predpokladaný počet kreditov

6 + 6 

Účastnícky poplatok

25,- €

Potrebné uhradiť do 1. 2. 2018 na účet spoločnosti

SBERBANK Slovensko, a.s.

IBAN SK30 3100 0000 0040 0106 3108
Variabilný s. 07022018
Poznámka Meno a priezvisko registrovanej osoby

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Účastnícky poplatok je nevratný.

Nepeňažné plnenie

Účastnícky poplatok pokrýva stravu účastníka, z toho dôvodu podujatie nepodlieha nepeňažnému plneniu.