výber podujatí

Informácie o podujatí

Dôležité termíny

20. október 2017 Otvorenie abstraktovej zóny
15. január 2018 Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
15. február 2018 Oznámenie (e-mailom) o prijatí prihláseného príspevku a uverejnenie akceptovaných prác na webe
1. marec 2018 Uvedenie definitívneho programu na www.cievnachirurgia2018.sk
2. marec 2018 Posledný termín na prihlásenie ubytovania

Kongresové poplatky

 Členovia SSCCH 70 €
 Nečlenovia SSCCH 90 €
 Lekári do 35 rokov 30 €
 Sestry členovia SKSaPA 15 €
 Sestry nečlenovia SKSaPA 20 €

Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Spôsob platby

Bankovým prevodom na účet FARMI - PROFI, spol. s r.o.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný s. 542018
Konštantný s. 0308
Špecifický s. ID v SLK
Správa meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorých je poplatok hradený

Platbu je možné uskutočniť aj v hotovosti pri registrácii.

Ubytovanie pre účastníkov

Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v hoteli Ski & Wellness Residence Družba a blízkych hoteloch.

Objednávky posielajte prosím najneskôr do 2. marca 2018.

Ubytovanie zabezpečuje spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r. o.

FARMI-PROFIManažérka ubytovania

Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
hladova@farmi-profi.sk

Vedecký program

Vedecký program začína vo štvrtok 5. apríla a končí v sobotu 7. apríla 2018.

Hlavné témy kongresu

  • Endovaskulárna chirurgia - Slovenská perspektíva
  • Uzáverové ochorenia končatinových tepien, hybridné rekonštrukcie
  • Diabetická noha a cievna chirurgia
  • Aneuryzmy aorty a periférnych tepien
  • Flebochirurgia
  • a 6 ďalších ...

Súťaž mladých chirurgov a e-posterová sekcia

Súčasťou vedeckého programu XXII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu. Okrem prednášok sa otvára aj e-posterová sekcia – elektronické zobrazenie posterov na dotykovej obrazovke.

Abstrakty

Prihlasovanie originálnych prác sa uskutočňuje cez elektronický formulár do 15. januára 2018. V zozname vyberte XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie.

V prípade, že sa chcete prihlásiť do súťaže mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov), vyplňte príslušné pole vo formulári.

O akceptácii abstraktu budete informovaní emailom najneskôr do 15. februára 2018.

Viac o aktívnej účasti nájdete na webe kongresu.

Oficiálny web kongresu

Ďalšie informácie nájdete na www.cievnachirurgia2018.sk