výber podujatí

Informácie o podujatí

Dôležité termíny

  • 31. august 2017 - posledný termín na odoslanie prihlášky aktívnej účasti (viac informácií)
  • 22. september 2017 - posledný termín na rezerváciu ubytovania (viac informácií)
  • do 22. septembra 2017 - oznámenie autorovi (e-mailom) o prijatí alebo neprijatí abstraktu
  • do 30. septembra 2017 - uverejnenie definitívneho programu na stránke kongresu

Registračný poplatok

Úhrada registračného poplatku je súčasťou úspešnej registrácie.

Členovia Slovenskej nefrologickej spoločnosti 50,- €
Nečlenovia Slovenskej nefrologickej spoločnosti 70,- €

Prví autori do 35 rokov zdarma.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 17 1079 030
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Registračný poplatok je nevratný.