výber podujatí

Informácie o podujatí

Dôležité termíny

29. apríl 2016 posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác (viac informácií TU)
29. apríl 2016 posledný termín úhrady skorého registračného poplatku
9. máj 2016 posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie (viac informácií TU)
15. máj 2016 oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov
1. jún 2016 uverejnenie definitívneho programu
6. jún 2016 posledný termín úhrady registračného poplatku prevodom

Potvrdenie o účasti

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Registračné poplatky

  do 29. 4. 2016 od 30. 4. 2016
Sestry - člen sekcie sestier pracujúcich v urológii
SSSaPA, o.z. SLS
5 EUR 10 EUR
Sestry - nečlen sekcie sestier pracujúcich v urológii
SSSaPA, o.z. SLS
15 EUR 20 EUR
Členovia SUS alebo ČUS 50 EUR 70 EUR
Nečlenovia SUS alebo ČUS 60 EUR 90 EUR
Rezidenti organizovaní v SLS zdarma zdarma

Bankové spojenie

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

VÚB Banka Bratislava - mesto

IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swiftcode SUBASKBX
Variabilný symbol 161016054
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára popr. sestry, za ktorého je poplatok hradený

Zastúpenie SLS, registračné poplatky

Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Ing. Ingrid Bieliková

Telefón: +421 2 52 92 20 20
Mobil: +421 905 530 371
E-mail: bielikova@sls.sk

Na stiahnutie