výber podujatí

Prihlásenie na podujatie

Registračné údaje
Profesné informácie
Kontaktné údaje - pracovisko
Výber miesta konania
Údaje o príjemcovi nepeňažného plneniaFakturačné údaje
Doplňujúce údaje

Téma: Základy vaskulárnej sonografie
Tútor: MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
Termín: 5. apríl 2019 od 8.00 - 12.00 hod.
Cena 20,- € (platba na mieste)
maximálny počet účastníkov 20 (vopred prihlásení záujemcovia budú prednostne zaradení)