výber podujatí

Prihlásenie na podujatie

Registračné údaje
Profesné informácie
Kontaktné údaje - pracovisko
Výber miesta konania
Údaje o príjemcovi nepeňažného plneniaFakturačné údaje
Doplňujúce údaje

Cena 20,- € (platba na mieste), maximálny počet účastníkov 20 (vopred prihlásení záujemcovia budú prednostne zaradení)