Zoznam podujatí

Vytvorte si svoj účet na Farmi-Profi a získajte tak prehľad o všetkých vašich prihláškach. Takisto nebudete musieť opakovane vypĺňať 
prihlasovací formulár na každé podujatie. Registrujte sa teraz

Je dnešná spolupráca lekárov pri starostlivosti o pacientov s močovou inkontinenciou primeraná k závažnosti problému?

27. 09. 2017
Miesto konania : Hotel Dukla, Prešov
28. 09. 2017
Miesto konania : Hotel Dixon, Banská Bystrica

Na stiahnutie: Pozvánka (.pdf, 4.57 MB)

Aktuálny počet
voľných miest
neobmedzene

XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL

12. 10. 2017 - 14. 10. 2017
Miesto konania : Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

WEB konferencie: www.vpl2017.sk

Aktuálny počet
voľných miest
neobmedzene

Od inovácii v antikoagulačnej liečbe k benefitom pre Vašich pacientov

12. 10. 2017
Miesto konania : Hotel Dubná Skala, Žilina

Kvalitný audiovizuálny prenos zo živého podujatia vo Viedni s prekladom

Začiatok: 16:00

Počet kreditov SLK: 2

Na stiahnutie: Pozvánka s programom (.pdf, 1.5 MB)

Aktuálny počet
voľných miest
neobmedzene

Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe

13. 10. 2017
Miesto konania : Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava

Počet kreditov: 5

Registračný poplatok: 10,- EUR vrátane DPH (vrátane občerstvenia a obedu)

Na stiahnutie: Pozvánka (.pdf, 755 kB)

Aktuálny počet
voľných miest
178

39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

18. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Miesto konania : Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin

Web konferencie: www.nefro2017.sk

Aktuálny počet
voľných miest
neobmedzene